Działka na sprzedaż

Jastków, Barak

1800.00 m²
213,33 zł/m2
PASJ-GS-50
Oblicz ratę kredytu

384 000 zł

Szczegóły oferty

Symbol oferty PASJ-GS-50
Powierzchnia 1 800,00 m²
Przeznaczenie działki budowlana
Wymiary działki 45x40 m
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki kwadrat
Ogrodzenie działki brak
Gaz w ulicy
Woda w ulicy
Dojazd droga gruntowa
Otoczenie działki zabudowane
Odległość do komunikacji publicznej [m] 850 m
Odl. do sklepu [m] 600 m
Odl. do szkoły [m] 3 500 m
Odl. do przedszkola [m] 3 500 m
Prąd jest
Kanalizacja w ulicy
Pierwsza linia brzegowa tak
Kamil Szalak

Kamil Szalak

Specjalista ds. Nieruchomości

Napisz wiadomość 8 Ofert

Opis nieruchomości

Ofertę sprzedaży stanowi działka budowlana o powierzchni 1800m2 i wymiarach 45 x 40 metrów, położona 1,5km od granicy Lublina w gminie Jastków w miejscowości Barak o numerze geodezyjnym 46/6.


MEDIA


Do działki doprowadzono sieć elektroenergetyczną - skrzynka w granicy działki. Pozostałe media znajdują się przy drodze gminnej. Zaleca się własną studnie głębinową oraz przydomową oczyszczalnie ścieków lub szambo.


LOKALIZACJA


Największą zaletą oferowanej nieruchomości jest niewątpliwie jej położenie. Od granicy Lublina dzieli nas tylko około 1,5km. W pobliżu działki biegnie również aleja Warszawska, którą sprawnie dojedziemy do obwodnicy i w kierunku Garbowa.

Sklep spożywczy - 600m / 1min
Zespół Szkół nr 12  - 3,5km / 6min
Przystanek MPK Sławinkowska - 1,9km / 3min (linie 18 i 30)
Pętla autobusowa Dębówka - 850m / 2min (linia 20)


PRZEZNACZENIE TERENU


W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków teren działki został przewidziany pod mieszkalnictwo rolnicze (MR) z dopuszczeniem do zabudowy mieszkaniowej niskiej (MN) o następujących ustaleniach:

Mieszkalnictwo rolnicze (MR):

    
1) dopuszcza się podział na nowowydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż
1800m2 w granicach terenu MR;
2) minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;
3) dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 20%
powierzchni działki;
4) niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na
każdej działce;
5) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
a) wysokość do 2 kondygnacji, z których drugą może stanowić poddasze użytkowe,
b) wysokość kalenicy do 11 metrów liczona od najniższego punktu terenu w obrysie budynku,
6) w istniejącej zabudowie zagrodowej:
a) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy i remonty kapitalne budynków,
b) dopuszcza się w granicach siedliska realizację domu mieszkalnego dla członków rodziny
rolnika,
c) dopuszcza się przeznaczanie siedlisk rolniczych na cele mieszkalnictwa niskiego,
letniskowego lub pensjonatowego wg warunków jak dla przyjętej funkcji terenu;
d) wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzania zieleni,
podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;
7) dopuszcza się lokalizowanie obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków
mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych zakazując realizacji obiektów o
uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;
8) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu lub alei
zabytkowych;
9) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN):

1) dopuszcza się podział nowowydzielanych działek budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż
1500m2 w granicach terenu MN;
2) minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 20 metrów;
3) dopuszcza się realizowanie wolnostojącej parterowej zabudowy gospodarczej;
4) dopuszcza się zabudowanie łącznie do 20% powierzchni działki;
5) wprowadza się obowiązek zapewnienia możliwości zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub
miejsca do parkowania na każdej działce;
6) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:
a) wysokość do 2 kondygnacji, z których druga może stanowić poddasze użytkowe,
b) wysokość kalenicy do 11 metrów liczona od najniższego punktu terenu w obrysie budynku,
c) dach z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp., pokryty materiałami posiadającymi atest,
7) wyklucza się realizację budynków w odległości mniejszej niż 30 metrów od ściany lasu, lub alei
zabytkowych;
8) obowiązuje nasadzanie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;
9) dopuszcza się nadto lokalizację:
a) zabudowy letniskowej wg warunków ustalonych dla terenów (ML),
b) obiektów usług publicznych (UP),
c) obiektów usług komercyjnych (UC),
d) wyodrębnienia terenów zieleni publicznej (ZP, ZI),
e) urządzeń sportowych (US),
f) urządzeń infrastruktury technicznej,
g) urządzeń komunikacyjnych - z wyjątkiem obiektów usług technicznych i stacji paliw.
10) obiekty i urządzenia o których mowa w punkcie 9 można lokalizować pod warunkiem:
h) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,
i) nie naruszają ustaleń dla wiodącej funkcji terenu,
j) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych i szczególnie szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska.


Opiekun oferty
Kamil Szalak
tel. 882-900-730

Pasjonaci Nieruchomości
ul. Lubartowska 9/2
20-115 Lublin

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Lokalizacja nieruchomości

Kalkulatory

Kalkulator kredytowy

Wysokość raty

PLN
%

Kalkulator kosztów

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Taksa notarialna
(opłata notarialna)

Wniosek o wpis do WKW

VAT od prowizji
agencji nieruchomości

Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)

Prowizja agencji nieruchomości

Wypisy aktu notarialnego

Razem

Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN

Specjalista ds. Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
26 8
Niepoprawny wynik