Podatek od nieruchomości w 2024 roku.

Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć Wam temat podatku od nieruchomości. Jak zmieniły się jego stawki w 2024 roku?

Podatek ten jest daniną, którą płaci się od nieruchomości posiadanej przez osobę fizyczną lub prawną, na przykład przedsiębiorstwo. Przedmiotem opodatkowania mogą być grunty, budynki lub ich części. Warto wiedzieć, że podatek od nieruchomości nie jest odprowadzany od użytków rolnych czy lasów, chyba że są wykorzystywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana przez samorządy lokalne, dlatego w różnych częściach Polski stawki podatku mogą się różnić. Istnieją jednak wytyczne, których urzędnicy muszą przestrzegać podczas wyliczania stawki.


Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 r. to:

  •  dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1,34 zł za 1 mkw. powierzchni (w 2023 roku było to 1,16 zł),
  •  dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 33,10 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (w 2023 roku było to 28,78 zł),
  • Stawka za 1 mkw. w budynku mieszkalnym w 2024 r. to zaś 1,15 zł za 1 mkw. powierzchni (w 2023 roku było to 1 zł).


W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości jest spłacany w formie ratalnej. Opłat dokonuje się danego roku w następujących terminach:

  •  do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września,
  • do 15 listopada.

Podatek od nieruchomości może być uciążliwy dla właścicieli, szczególnie jeśli są to osoby o ograniczonych środkach finansowych. Dlatego ważne jest, aby gminy ustalały wysokość podatku gruntowego w sposób sprawiedliwy i adekwatny do rzeczywistej wartości nieruchomości.